โรค ที่นกสามารถเป็นได้ และผู้เลี้ยงควรระวัง

การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสัก การศึกษาลักษณะนิสัยของสัตว์เลี้ยงนั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ควรทำ และเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ และการศึกษาโรคที่สัตว์เลี้ยงตัวนั้น ๆ ของคุณสามารถเป็นได้ก็นับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน ซึ่งหากคุณอยากลองเลี้ยงนกสักตัว การศึกษา โรค ที่นกสามารถเป็นได้ ก็เป็นสิ่งที่สำคัญ เนื่องจากนกนั้นนับว่าเป็นสัตว์เอ็กโซติก ดังนั้นอาการเจ็บป่วย หรือโรคที่เกิดจากนกนั้นเป็นโรคที่ค่อนข้างเฉพาะ และโรคที่นกสามารถเป็นได้ ส่วนใหญ่นั้นจะต้องรักษาจากหมอหรือสัตวแพทย์เฉพาะสัตว์เอ็กโซติกเท่านั้น ดังนั้นหากคุณอยากเลี้ยงนกควรศึกษาเรื่องโรคให้ดี และศึกษาว่าบริเวณใกล้บ้าน หรือใกล้ที่อยู่อาศัยของคุณนั้น มีโรงพยาบาลสำหรับสัตว์เอ็กโซติกหรือไม่ เพื่อให้เกิดความสบายใจของผู้เลี้ยง และความปลอดภัยของนกของคุณเอง

5 โรค อาการที่บ่งบอกว่านกป่วย

โรคที่นกสามารถเป็นได้นั้นมีหลายโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคเชื้อรา, ท้องร่วง, เป็นไข้ และโรคไต เป็นต้น ซึ่งโรคต่าง ๆ เหล่านี้สามารถพบได้บ่อยในนกสวยงามที่เรานิยมเลี้ยงกัน โดยโรคต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นอันตราต่อนกของคุณเป็นอย่างมาก แต่การที่เราจะทราบได้ว่า นกของเราป่วยเป็นโรคอะไรก็อาจจะตอบได้อยาก เนื่องจากนกเป็นสัตว์เอ็กโซติก ซึ่งอาการป่วยบางอาการเราเองอาจจะดูไม่ออก เช่นโรคไต ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากภายในร่างกายของนก ดังนั้นผู้เลี้ยงจึงจำเป็นต้องสังเกตอาการต่าง ๆ ที่จะแสดงออกมา ซึ่งเราได้รวบรวม 5 อาการที่บ่งบอกว่านกป่วย โดยจะมีดังนี้

 1. พฤติกรรมเปลี่ยนไป
  พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนก เช่น กินอาหารน้อยลง ไม่ร้อง ไม่ร่าเริง นอนตลอดเวลา เป็นต้น
 2. ตัวสั่น เหมือนมีอาการรู้สึกหนาว
  หากนก หรือสัตว์ปีกชนิดต่าง ๆ มีอาการป่วยมักจะมีอาการตัวสั่น ขนพอง และตัวเฉา ซึ่งเป็นอาการที่บ่งบอกว่าสัตว์เลี้ยงของคุณอาจจะมีอาการตัวร้อน หรือเป็นไข้
 3. ขับถ่ายผิดปกติ
  ลักษณะของการขับถ่ายที่ผิดปกติ ได้แก่ อุจจาระเหลว, มีสีผิดปกติ และมีเนื้ออุจจาระน้อยแต่มียูเรตมาก ซึ่งยูเรตนั้นจะอยู่ในอุจจาระของนกเป็นปกติ แต่หากมีมากเกินไป แสดงว่านกของคุณอาจจะป่วย
 4. มีน้ำมูก
  การที่นกมีน้ำมูก และขี้ตา เป็นการแสดงออกถึงความผิดปกติจากภายใน นอกจากนี้อาการทางเดินหายใจ เช่น หายใจถี่ มีเสียงดัง หอบ หรือหายใจกระดกหาง ก็อาจจะมีตามมาด้วย
 5. อาหารไม่ย่อย หรือขย้อนอาหาร
  หากนกของคุณยังไม่ได้กินอาหารแต่บริเวณออกมีความแหลมและตึง เหมือนกับตอนที่กินอาหารอิ่มใหม่ ๆ หรือขย้อนอาหารออกมา แสดงว่านกของคุณมีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร และอาจจะต้องพานกของคุณไปพบแพทย์ทันที

โรคไตที่เกิดในนกสายงาม

โรคที่นกสามารถเป็นได้นอกจากจะเป็นโรคทั่วไปอย่างเป็นไข้, หนาวสั่น หรือขนร่วงที่เกิดจากเชื้อราหรือแบคทีเรีย อีกโรคหนึ่งที่เหล่านกสวยงามสามารถเป็นได้ และค่อนข้างอันตรายนั่นก็คือโรคไตที่เกิดในนกสวยงาม ซึ่งโรคไตนั้นมีทั้งแบบที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส พยาธิชนิดต่าง ๆ และโรคทางพันธุกรรม หรือความผิดปกติของไตที่เป็นมาแต่กำเนิด ตัวอย่างเช่นไตอักเสบ, กรวยไตอักเสบ, โรคติดเชื้อในไต เป็นต้น

โดยวิธีป้องกันไม่ให้นกที่คุณเลี้ยงอยู่เป็นโรคไต ก็สามารถป้องกันด้วยการให้น้ำและอาหารที่สะอาดและไม่ปนเปื้อนสารเคมีที่เป็นพิษ และนอกจากนี้ควรหมั่นพานกของคุณไปตรวจร่างการกับแพทย์เฉพาะทางด้วยนะคะ

Related Posts